Specials
 
Brands
 
Movie
 
Shopping Cart
0 items
 
Featured
 

STUDIU CONSERVAREA APEI

Conservarea apei a devenit o practica esentiala in toate regiunile, chiar si in zonele in care ea pare abundenta.

Conservarea apei mareste durata de viata a sistemului septic prin reducerea saturarii solului , in acelasi timp scad sansele de poluare cauzata prin scurgeri.

Prin supraincarcarea sistemului de canalizare, apa netratata poate ajunge in lacuri si rauri. Cu cat cantitatea de apa care tranziteaza aceste sisteme este mai mica, cu atat sansele de poluare scad.

Pe langa micsorarea valorii facturii de utilitati, conservarea apei ajuta la prevenirea poluarii apei din lacurile, raurile si bazinele locale.

Conservarea sau gospodarirea apei se refera tot la reciclare, refolosire si recirculare. Probabil cand spun refolosire, multi stramba din nas, gandindu-se la ce fel de apa aruncam din casa.
Situatia actuala ne spune ca 97% din totalul de apa pe care il are Pamantul o constituie apa sarata, ceea ce inseamna ca doar 3% poate fi folosita. Acest 3% se gaseste in lacuri, rauri, puturi, izvoare si ghetari.
80% din acesti 3% ii constituie apa din ghetari, un procent infim fiind reprezentat de apa din rauri si lacuri folosita in alimentatie. Cam putin ramane si pentru noi. Atunci cum gospodarim apa?
Apa reziduala este de doua feluri: apa gri (cenusie) si apa neagra. Apa gri este apa de la dus, chiuveta, cada, iar apa neagra este apa de la toaleta.
Apa gri este cea care se poate recicla, si anume, prin tratare si recirculare. Aceasta apa, in cazul in care nu este potabila nici in urma tratarii, se poate folosi pentru incalzire, irigare, etc.
Cat despre apa neagra, in secolul trecut, aceasta se folosea pentru fertilizarea solului.

E drept, nu putem noi singuri sa facem acest lucru locuind in apartamentul nostru de bloc, si nici nu ar putea fi igienic, dar, exista masini colectoare de astfel de apa (cum sunt cele ce golesc WC-urile publice de tip modular), care ar putea fi deversata pe campuri, in paduri, etc, la fel cum se deverseaza resturile animale (lucru care se intampla si acum cu resturile ramase dupa epurarea apei negre, inainte de a fi deversata in rauri).
Sa nu uitam de apa de ploaie care este extrem de valoroasa, de aceea se recomanda colectarea acesteia, deoarece poate fi folosita pentru spalarea rufelor, a parului, pentru baie, in functie de cantitatea ce poate fi colectata in bazine de colectare proprii.

După eforturile făcute pentru a acumula cât mai multă apă în sol, acestea trebuie continuate cu măsuri eficiente pentru conservarea ei spre a fi folosită numai de către plante.

Agricultorul trebuie să se orienteze cu precădere spre cele care asigură reducerea sau stoparea pierderilor.

În ceea ce priveşte consumul de apă de către buruieni trebuie avut în vedere că acestea au un consum specific de 2-4 ori mai mare decât plantele de cultură. De aici necesitatea combaterii buruienilor pe tot parcursul perioadei de vegetaţie.

Dar pierderile cele mai mari de apă au loc prin evaporarea la suprafaţa solului.

Însă, în zonele aride, pierderile de apă prin evaporare sunt un rău necesar deoarece apa evaporată umezeşte aerul din jurul plantelor şi într-o atmosferă mai umedă se reduce transpiraţia plantelor.

Măsurile care trebuie luate pentru prevenirea pierderilor de apă prin evaporare se referă, în primul rând, la lucrarea raţională a pământului. Aceasta presupune efectuarea numai a lucrărilor strict necesare, la nivelul de umiditate optimă a solului  şi cu uneltele adecvate.
În afara lucrării de bază, celelalte lucrări se vor efectua cât mai superficial, până la nivelul de încorporare a seminţelor sau până la adâncimea minimă care asigură distrugerea buruienilor.
Prin lucrările corecte ale solului se asigură şi o bună aerare a acestuia şi deci condiţii optime pentru activitatea microbiologică.

Se va avea în vedere ca suprafaţa prelucrată să fie cât mai bine nivelată, deoarece orice denivelare măreşte suprafaţa de contact cu atmosfera şi, în mod corespunzător, creşte cantitatea de apă evaporată. Asemenea restricţii trebuie avute în vedere, în special, la lucrările de primăvară, când, la pregătirea patului germinativ, se vor folosi grapele cu colţi sau combinatoarele şi în niciun caz  grapele cu discuri care răscolesc solul pe o adâncime mai mare şi se pierde apa prin evaporare.

Prin cercetări s-a dovedit că pierderile de apă prin evaporare sunt de 13-14% într-un sol normal afânat şi ajung la 80% în solul compact.

 

Fenomenul de evaporare poate fi influenţat de o serie de factori, şi anume:

deficitul de saturaţie din atmosferă (umiditatea relativă a aerului este scăzută); cu cât este mai mare, cu atât creşte evaporarea apei;
• temperatura ridicată a aerului duce la creşterea evaporării apei din sol;
• vântul puternic şi uscat determină creşterea procesului de evaporare a apei din sol de până la 20 de ori;
• expoziţia estică şi, mai ales, sudică a terenului favorizează creşterea evaporării apei (terenul cu expoziţie sudică pierde de două ori multă apă prin evaporare faţă de cel cu expoziţie nordică);
• gradul de denivelare a terenului poate mări evaporarea apei cu 28-35%;
• textura şi structura solului influenţează evaporarea apei din sol prin volumul porilor capilari. Solurile grele, argiloase şi fără structură sunt mai compactate şi porii capilari, prin care se ridică apa spre suprafaţă, sunt mai deşi, eliminând prin evaporare mai multă apă;
• concentraţia soluţiei solului influenţează fenomenul de evaporare, în sensul că soluţia mai concentrată evaporă mai puţină apă;

Factorii care se opun pierderii apei prin evaporare la suprafaţa solului sunt:

solul cu structură bună formează la suprafaţă un strat protector, cu foarte puţine capilare, cu mai puţine puncte de contact între particulele de sol şi deci aici se întrerupe ascensiunea capilară şi pierderea apei;
• aplicarea îngrăşămintelor şi, în primul rând, a celor organice contribuie la îmbunătăţirea structurii solului, la concentrarea soluţiei solului şi deci la reducerea pierderilor prin evaporare;
• umiditatea atmosferică ridicată reduce pierderile de apă prin evaporare;
• lipsa vânturilor reduce pierderea prin evaporare deoarece aerul din solul saturat cu vapori de apă nu este înlocuit cu aer uscat din atmosferă;
• solul cu umiditate redusă pierde mai puţină apă prin evaporare.

Lucrările solului efectuate în perioada optimă, de calitate corespunzătoare şi cu organe active adecvate, au o contribuţie hotărâtoare la buna gestionare a apei provenite din precipitaţii. Solul trebuie să aibă în permanenţă un anumit grad de afânare, care să împiedice pierderile de apă prin evaporare.

În ce condiţii se poate pierde apa din sol:

a) Solul tasat, compactat, conţine vase capilare fine, prin care au loc ascensiunea apei până la suprafaţă şi pierderea ei prin evaporare;

b) Solul prea afânat, neaşezat, favorizează circulaţia aerului printre bolovani (bolovanii măresc de 2-3 ori suprafaţa de evaporare), aer care antrenează apa din sol şi o elimină în atmosferă;
c) Terenul denivelat expune o suprafaţă mare atmosferei şi pierderile de apă prin evaporare vor fi proporţionale cu mărimea suprafeţei expuse (pierderile vor fi cu 30-50% mai mari).

Cum trebuie lucrat solul pentru evitarea pierderilor:

1. Lucrarea de dezmiriştit trebuie să se efectueze imediat după recoltare. Prin dezmiriştit se asigură amestecarea resturilor vegetale mărunţite cu partea superioară a solului şi formarea unui mulci care favorizează pătrunderea apei provenite din precipitaţii şi împiedică pierderea ei prin evaporare. Determinările de umiditate efectuate în toamnă, pe un teren care a fost dezmiriştit, au înregistrat 19,5% umiditate, pe când în terenul nedezmiriştit, numai 11%.

2. Cum influenţează tipul organelor active de lucrare a solului?

În perioada de vară se lucrează cu diferite tipuri de organe active şi toamna, în octombrie, s-a determinat nivelul umidităţii din sol pe stratul 0-10.
a) când s-a lucrat cu organe active „tip săgeată“ s-au găsit 20,9% umiditate;
b) când s-a lucrat cu organe active „tip daltă“ s-au găsit 19,5% umiditate;
c) când s-a lucrat cu paraplow-ul s-au găsit 17,8% umiditate;
d) când s-a lucrat cu plugul fără grapă şi s-a întors brazda s-au găsit 11,7% umiditate.

3. Lucrarea de arat are un rol foarte important în creşterea capacităţii de înmagazinare a apei în sol. Pentru a nu se crea straturi impermeabile (hardpan) se recomandă alternanţa adâncimii arăturii odată cu rotaţia culturilor. Plugul trebuie să lucreze, în mod obligatoriu, în agregat cu grapa stelată. Aceasta asigură mărunţirea, nivelarea şi aşezarea solului, reducând pierderile de apă prin evaporare. Pe un teren arat corect în vară s-au găsit în toamnă 800 t/ha apă în plus faţă de terenul nearat. Arăturile efectuate în vară trebuie menţinute curate de buruieni şi fără crustă până la intrarea în iarnă.

4. Lucrarea de pregătire a patului germinativ, în special pentru culturile de primăvară, trebuie să se efectueze numai până la adâncimea de semănat şi cu organe active care nu răscolesc solul. Faţă de lucrarea cu grape cu colţi, atunci când s-a lucrat cu combinatorul s-au pierdut în plus 6,2 mm, iar când s-a lucrat cu grapa cu discuri pierderile au fost de 12,8 până la 28 mm.
Prin urmare, trebuie exclusă grapa cu discuri de la lucrările solului în primăvară.

5. Lucrarea de prăşit contribuie la reducerea pierderilor de apă din sol atât prin combaterea buruienilor, mari consumatoare de apă, cât şi prin evaporare la suprafaţa solului. Este indicat ca prăşitul să se efectueze cu organe active (cuţite) plate care nu răscolesc solul, taie buruienile pe dedesubt, la mică adâncime, şi întrerup capilaritatea solului spre suprafaţă. Totodată, buruienile tăiate rămân la suprafaţa solului, constituind un strat izolator.

Prin urmare, printr-o corectă lucrare a solului se poate gestiona bine apa care constituie factorul determinant al producţiei agricole. Pentru aceasta este necesar să se dispună de numărul de utilaje care asigură efectuarea lucrărilor în timpul optim şi de o gamă diversificată de tipuri de organe active.

Apa este una dintre cele mai pretioase resurse naturale, nu putem trai fara ea.

Consumul iresponsabil al apei are ca rezultat irosirea a milioane de litri zilnic. De exemplu, un robinet care picură poate irosi 15 litri pe zi, apa ajunsă astfel în chiuvetă sau cadă este, efectiv, aruncată. Pe măsură ce tot mai multe case sunt construite şi multe sunt modificate, adăugându-li-se noi băi şi bucătării, cererea depăşeşte resursele, deci e necesar ca toţi să fim responsabili în ceea ce priveşte conservarea resurselor de apă, fiecare trebuie să încerce să-şi aducă contribuţia.

În timp ce ONU stipulează un consum minim de 50 de litri de apă pe zi pentru băut, gătit, spălat şi uz sanitar, miliarde de oameni din toată lumea nu au nici măcar acces la surse de apă potabilă sau sigură pentru un uz sanitar minim.

Dacă apa disponibilă ar fi folosită în mod raţional şi resursele de apă subterană conservate, resursele existente ar fi suficiente pentru a îndeplini cel puţin nevoile unei populaţii care creste într-un ritm moderat. Dar în condiţiile unei creşteri pronunţate a populaţiei şi o intensificare a activităţilor pentru adaptarea la acest număr în continuă creştere, atingerea acestui scop devine aproape imposibilă, resursele actuale fiind incapabile de a satisface cererea unei populaţii aflate într-un proces de creştere accentuată.

Se estimează că, în cazul unei creşteri a populatiei în acelaşi ritm ca şi cel actual, consumul de apă va creşte până în jurul valorii de 40 % până în 2030. In acest caz 2-7 miliarde de oameni din întreaga lume vor suporta consecinţele uzului iraţional de apă până la mijlocul secolului.

Deşi explozia demografică este una dintre principalele cauze ale acestei crize, irosirea apei şi schimbările climatice joacă de asemenea un rol important. Irosirea unor cantităţi uriaşe de apă se pare că are loc în timpul procesului de irigare, prin evaporare şi scurgere.

Aproximativ 70% din resursele de apă disponibile sunt utilizate în agricultură. În timp ce utilizarea apei pentru a îndeplini cerinţele unei populaţii în creştere este inevitabilă, partea neplăcută este că mai multă apă destinată irigării se pierde datorită practicilor neglijente folosite în irigaţii decât este preluată de către plante.

De asemenea, ţinând cont de încălzirea globală şi de schimbările climatice care au loc, disponibilitatea resurselor de apă ramase a devenit nesigură – cu întârzieri ale musonilor şi ploilor în sezonul ploios, cât şi cu abundenţa în inundaţii neaşteptate.

În plus faţă de de această scădere în cantitate, deterioarea calităţii apei este un alt motiv pentru declinul în ceea ce priveşte apa disponibilă. Holeră, diaree, dizenterie, E. Coli şi infecţii cu salmonella, care se transmit prin apă, s-a descoperit că sunt responsabile pentru pierderea a peste 5 milioane de vieţi omenesti în ficare an în ţările pe cale de dezvoltare.

Chiar şi cele mai pure surse de apă au devenit improprii pentru consum datorită poluării şi contaminării rezultate în urma activităţilor umane şi apelor reziduale industriale.
Râul sfânt, Gange, alimentat de gheţarii din Himalya, era considerat cea mai pură sursă de apă din India. Datorită faptului că milioane de oameni se scaldă şi practică ritualuri religioase în râu, cât şi datorita deşeurilor industriale care sunt eliberate în apele râului, acesta a fost poluat, atingând un nivel la care Gangele se face responsabil, conform raporturilor, pentru 365,000 de decese de minori anual.

Previziunile indică faptul că situaţia actuală, criza resurselor de apă nu poate decât să se agraveze pe parcursul acestui secol, în cazul în care nu vor fi luate măsuri la nivel politic şi individual pentru a economisi apa şi a proteja sursele de apă. Deşi apa e o resursă naturală pe care o credeam nesfârşită, am ajuns al un nivel la care nu ne mai permitem luxul de a o lua de-a gata, ci trebuie să luăm măsuri.

Folosit in special la gatit, uleiul este foarte bun numai o perioada, pana in momentul in care acesta se arde si numai poate fi folosit. Bineinteles ca majoritatea oamenilor si mai ales a gospodinelor, prefera sa arunce uleiul ars in chiuveta deoarece este mai simplu. Dar oare cate gospodine se gandesc ca aceasta este una din cele mai mari greseli pe care le face? Dar de ce o facem? Pur si simplu pentru ca nu e nimeni care sa ne explice cum se face corect. Cel mai bun lucru pe care il putem face este sa asteptam sa se raceasca si sa il punem in sticle de plastic, sau de sticla, sa punem dopuri la sticle si sa le aruncam la gunoi.

 Un litru de ulei face aproximativ un milion de litri de apa nonpotabila, cantitate suficienta pentru o persoana de 14 ani.
Alege o cale simpla si benefica!

Intre 50 si 80% din apa menajera de pe intregul glob este risipita, desi aceasta ar putea fi refolosita. Asa numita “apa gri”, ce este obtinuta in urma activitatilor casnice, precum spalatul hainelor, dusurile sau baile personale, poate fi refolosita ca si apa pentru toalete sau pentru irigarea spatiile exterioare.

Autoarea unui studiu recent privind refolosirea apei menajere, Meena Palaniappan, de la Institutul Pacific din Oakland, California, a declarat ca este “o risipa ca folosim apa potabila de inalta calitate pentru a uda plantele sau pentru toalete” si ca, traind intr-o lume care se confrunta cu un numar mare de constrangeri asupra apei potabile, din cauza efectelor schimbarilor climatice asupra precipitatiilor, trebuie sa luam in considerare toate optiunile ce ne sunt la indemana pentru a infrunta aceste limite.

Cel mai rudimentar mecanism de reutilizare a “apei gri” nu depoziteaza apa pentru a o folosi imediat in alte scopuri, ci o supune unui procedeu prin care aceasta este filtrata inainte de a fi refolosita. Mecanisme mai complicate depoziteaza si trateaza apa cu ajutorul filtrelor, tancurilor de sedimentare sau alte echipamente.

Riscurile pe care le presupune aceasta procedura pot fi minimalizate cu putina atentie: evitarea folosirii detergentilor sau a produselor extrem de daunatoare pentru apa care se doreste a fi refolosita.

Asa cum depozitarea apei de ploaie a devenit un obicei tot mai comun in ultima perioada, in special in zonele care inregistreaza mari lipsuri a apei potabile cum ar fi parti din India, apa menajera este foarte probabil sa fie refolosita la scara larga in viitorul apropiat. In Australia si Statele Unite ale Americii exista deja fonduri sau legi care sprijina utilizarea mecanismelor de filtarare a apei menajere pentru reutilizarea acesteia. Exista, insa, un numar foarte mare de state care interzic folosirea “apei gri” pentru irigatii.

Meena Palaniappan considera ca stimulente mai puternice si preturi mai realiste ale apei sunt necesare pentru a extinde reutilizarea apei menajere. Institutul Pacific estimeaza ca reutilizarea acesteia ar putea economisi suficienta apa pentru 6.7 milioane de oameni, pentru toate recoltele de cereale cultivate in California intr-un an sau pentru 18 instalatii mari de desalinizare a apei. “Apa reutilizata nu salveaza doar apa, ci salveaza si energie, iar una dintre activitatile care foloseste cele mai multe resurse de energie este chiar transportul apei”, a mai declarat Palaniappan.

Fiecare din noi ar trebui sa fie preocupat de reducerea consumului de apa. Daca nu pentru motive ecologice, macar pentru factura lunara. Multi dintre noi nu suntem constienti de cantitatea uriasa de apa utilizata intr-o luna prin gesturi care ni se par absolut firesti.

Momentul in care ajungi sa-ti gestionezi singur finantele si sa platesti facturile (dupa ce in prealabil ai refacut multe calcule pentru a intelege UNDE si CUM ai putut consuma atat de mult) ar trebui sa ne faca sa recurgem la economisire. Sunt multe masuri extreme la care recurg bunicii nostri pentru economisire, dar ideeile lor ar trebui traduse in metode moderne de reducere a resurselor utilizate. Fara a recurge la investitii, sunt cateva lucruri simple care le poti face acasa pentru a reduce consumul de apa:

  1. In momentul in care speli vasele, te speli pe dinti,  te dai cu sapun/gel de dus/ barbieresti, etc. obisnuiesti sa lasi apa sa curga fara nici un rost?

  2. Cand speli haine / vase in masini automate astepti sa fie o tura completa inainte de a porni aparatul? O masina de spalat consuma la fel de multa apa, indiferent de incarcare.

  3. Lasi apa sa curga cu presiune mare in timp ce astepti sa se raceasca sa bei o cana cu apa? Incearca sa cumperi apa minerala sau plata imbuteliata si tine-o in frigider daca obisnuiesti sa o consumi rece.

  4. Obisnuiesti sa speli in afara blocului/casei/scarile cu un furtun cu apa? Inainte de a spala, matura si aduna mizeriile. Unde este posibil foloseste galeata si un mop special.

  5. Tututor ne plac baile relaxante, dar acestea sunt mari consumatoare de timp si apa. Incearca sa le inlocuiesti cu dusul. In timpul unei bai se folosesc pana la 120 l de apa, in timp ce la dus se consuma de 3ori mai putin.

Ai observat o scurgere la wc sau ai o banuiala? Incearca sa pui un colorant alimentar sau discuri pt wc in rezervor pentru a depista scurgerile. Cheama un instalator si repara.

 

Conservarea apei in casa :

1. Verifica robinetele si tevile de eventuale scurgeri

- o scurgere mica poate cauza pierderi de peste 20 litri de apa pe zi

2. Nu arunca gunoaie in toaleta

- de fiecare data cand arunci un muc de tigara sau un buretel de vata in toaleta, risipesti in jur de 25 de litri de apa.

3.Verifica daca sunt scurgeri la toaleta

- pune putin colorant alimentar in rezervorul toaletei. Daca , fara a trage apa, colorantul ajunge in toaleta, atunci ai o scurgere care trebuie reparata imediat. Cele mai multe piese de schimb sunt ieftine si usor de inlocuit.

4. Foloseste contoarele de apa pentru a afla daca ai scurgeri de apa ascunse

-  citeste contorul de apa inainte si dupa o perioada de 2 ore in care nu s-a folosit apa in casa, daca indicatia difera, inseamna ca pe undeva se pierde apa.

5. Instaleaza capete de dus si robinete cu aeratoare , pentru un consum redus

- dusul cu aer, sau mai bine spus care are un aerator montat, va micsora consumul de apa cu 30 procente.

6. Pune sticle din plastic in rezervorul toaletei

- pentru a nu risipi apa , pune cativa centimetri de nisip sau pietricele in fiecare din cele 2 sticle de plastic, umplele cu apa, inchide capacele si pune-le in rezervor fara sa se atinga de mecanism. Asigura-te ca ramane destula apa in rezervor pentru o curatare a bazinului corecta, altfel, utilizatorii vor avea tendinta sa traga de mai multe ori apa , astfel irosind apa.

7. Izoleaza conductele de apa

-  este usor si deloc costisitor sa iti izolezi conductele de apa calda , astfel apa calda va ajunge mult mai repede si vei evita sa risipesti apa in timp ce se incalzeste.

8.  Fa dusuri mai scurte!

- inchide dusul dupa ce te-ai sapunit, si porneste-l abia atunci cand vrei sa te clatesti. Un dus de 4 minute (in loc de 7 minute) micsoreaza semnificativ consumul de apa.

9. Opreste apa dupa ce ti-ai umezit periuta de dinti

-  nu ai de ce sa lasi apa sa curga in timp ce te speli pe dinti. Umezeste periuta si umple un pahar cu apa pentru clatire

10. Clateste-ti aparatul de ras in chiuveta

- umple chiuveta cu cativa centimetri de apa calduta. Iti vei clati aparatul la fel de bine , dar vei folosi foarte putina apa.

11. Foloseste masina de spalat vase sau rufe doar pentru incarcaturi complete

- daca folosesti masina de spalat pentru incarcaturi partiale, ajusteaza volumul de apa folosit pentru incarcatura folosita.

12.  Minimizeaza folosirea unitatii de eliminare a deseurilor alimentare din chiuveta

-  aceste unitati au nevoie de multa apa pentru a functiona corespunzator,  si resturile aruncate ar putea cauza alte probleme.  Ai putea sa incepi sa depozitezi resturile intr-un recipient si sa le transformi in compost pentru gradina.

13. Cand speli vasele de mana , nu lasa apa sa curga pentru clatire

-  daca ai o chiuveta cu doua bazine, umple unul cu apa in care sa speli vasele, celalalt bazin cu apa curata in care sa clatesti vasele dupa spalare.

14. Nu lasa robinetul deschis cand speli legumele

- spala-le intr-o chiuveta umpluta cu apa, sau intr-un vas cu apa.

15. Tine o sticla cu apa de baut in frigider

-  in loc sa lasi apa de la robinet sa curga pana cand se raceste, ca sa bei un pahar, mai degraba umple o sticla cu apa si las-o in frigider.

Economisirea apei in curte si gradina:

16. Planteaza plante si arbusti rezistenti la seceta

-  foarte multi arbusti si plante traiesc cu un consum de apa mult mai redus fata de alte specii. Incearca sa aplici principiile xeriscape pentru un nivel scazut de intretinere. Planteaza plante pe pante pentru a retine apa si grupeaza plantele in functie de nevoia lor de apa

17.  Pune un strat protector in jurul plantelor si copacilor .

-  acest strat (care poate fi din rumegus, substante organice etc) incetineste evaporarea apei

18.  Nu uda trotuarul

-  pozitioneaza stropitoarele astfel incat sa uzi doar gradina, nu si zonele pavate.

19.  Uda gazonul doar atunci cand este necesar

-  o metoda buna de a verifica daca este nevoie sa uzi gazonul este sa calci pe el. Daca revine la pozitia initiala,  inseamna ca nu este necesar, daca ramane turtit, inseamna ca are nevoie de apa.

20.  Uda suficient de mult gazonul

-  cand pornesti stropitoarele pentru a uda gazonul, lasa-le pornite destul timp astfel incat apa sa ajunga si sa ude radacinile. O stropire usoara poate duce la o evaporare rapida.

21.  Uda plantele si terenul in prima parte a zilei

-  prin udarea in timpul diminetii , si nu a serii , apa nu se va evapora atat de repede, iar daca uzi in timpul diminetii  previi aparitia ciupercilor , a melcilor sau a altor  insecte daunatoare. Evita sa lasi stropitoarele pornite in zile cu vant puternic deoarece vantul cauzeaza o evaporare rapida a apei si poate sa schimbe directia de udare a stropitoarelor.

22.  Foloseste sisteme de udare eficiente pentru arbusti, paturi de flori sau peluze

-  plaseaza strategic furtunuri de apa gaurite in gradina

-  instaleaza un recipient pentru captarea apei de ploaie

-  instaleaza un sistem de irigare prin picurare

23. Nu lasa furtunul sa functioneze in timp ce iti speli masina

-  foloseste o galeata cu apa si sapun ca sa speli masina si foloseste furtunul doar pentru clatirea masinii

24. Foloseste matura, nu furtunul , pentru a curata trotuarul si potecile.

25. Verifica sa nu existe scurgeri in furtunuri, conducte , robinete si racorduri

-  scurgerile din afara casei s-ar putea sa nu ti se para o mare problema, dar sunt la fel de daunatoare ca si cele din interiorul casei.


 

Economisirea apei poate fi un lucru foarte usor si natural daca toti cei din familie sunt constienti de importanta ei.